Εγγραφή Μελών

Για να εγγραφείτε μέλος, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής και αποστείλετε την στο πιο κάτω τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλεομοιότυπο: 00357-22-392719

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mda@cing.ac.cy

 

© Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | Επικοινωνία | Design & development by Emporion Plaza Ltd                                        | Δικαιώματα | Αποδέσμευση |

Powered by: Cyta  | Follow Cyta  on Twitter