Εγγραφή Μελών

Για να εγγραφείτε μέλος, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής και αποστείλετε την στο πιο κάτω τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλεομοιότυπο: 00357-22-392719

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mda@cing.ac.cy

 

| Επικοινωνία | Δικαιώματα | Αποδέσμευση | © Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | Design & development by Cytacom Solutions Ltd

Powered by: Cyta  | Follow Cyta  on Twitter