Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2007 και στελεχώνετε με μια Κοινωνική Λειτουργό.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η παρέμβαση στα τρία επίπεδα:  άτομο, οικογένεια, κοινότητα.

 • Το άτομο να αποδεχτεί το γεγονός της πάθησης του, να δεχτεί την νέα κατάσταση, να εκφράσει τα συναισθήματα του και στην συνέχεια να κινητοποιηθεί.
 • Η οικογένεια να αποδεχτεί την πάθηση του δικού της ατόμου ιδιαίτερα αν αυτό είναι παιδί τους. Αλλά και ότι έχουν υποχρέωση να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Να εκφράσουν τα συναισθήματα που απορρέουν από τα νέα δεδομένα.
 • Κοινότητα. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού στα θέματα που αφορούν τους μυοπαθείς.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 • Ενημερώνει τα μέλη για τις παρεχόμενες σ’ αυτά υπηρεσίες.
 •  Διερευνά τις δυνατότητες για οικονομικές παροχές.
 • Στηρίζει τα άτομα στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων  τους.
 • Παρέχει υποστηρικτική και ψυχολογική βοήθεια τόσο στο άτομο όσο και στις οικογένειες τους.
 • Γίνονται προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες συναντήσεις με μέλη και τις οικογένειες τους  στο γραφείο του Συνδέσμου.
 • Πραγματοποιεί συναντήσεις με τα μέλη και τις οικογένειες τους στο χώρο διαμονής τους.
 • Συνεχή επικοινωνία με τα μέλη μέσω τηλεφώνου. Υπάρχει και κινητό τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνούν τα μέλη.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διοργανώνει προγράμματα που απευθύνονται σε υποομάδες μελών του συνδέσμου με στόχο την ψυχαγωγία, την γνωριμία, την εκπαίδευση κ.λ.π.

 • Ομαδικές συναντήσεις μελών από την Λάρνακα.
 • Εκδήλωση για τα παιδία στην Pizza Hut όπου τους δόθηκαν δώρα.
 • Χριστουγεννιάτικη εκδρομή σε πολυκατάστημα στην Λευκωσία.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στον Αγρό για την Νεολαία του Συνδέσμου με τη στήριξη του οργανισμού Νεολαίας.
 • Συμμετοχή 4 μελών σε διασυνοριακό πρόγραμμα κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες στην Κρήτη.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 • Καθημερινή συνεργασία με το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.
 • Συνεργασία με τα νοσοκομεία (ιατρούς, κοινοτικές νοσηλεύτριες), όταν νοσηλεύονται μέλη του συνδέσμου.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης σχετικά με τις αιτήσεις για τις παροχές του τμήματος.
 • Συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας για κοινές περιπτώσεις.
 • Συνεργασία με σχολεία και πανεπιστήμια όπου φοιτούν παιδία μέλη του Συνδέσμου.
 • Η Κοινωνική Υπηρεσία αναγνωρίστηκε ως πλαίσιο πρακτικής άσκησης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας  από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νάσια Κίττου

Κοινωνική Λειτουργός Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22392610, 97681818

E-MAIL: nasiak@cing.ac.cy

 

| Επικοινωνία | Δικαιώματα | Αποδέσμευση | © Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | Design & development by Cytacom Solutions Ltd

Powered by: Cyta  | Follow Cyta  on Twitter