Γίνε Εθελοντής

Για να γίνετε εθελοντές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής και αποστείλετε την στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τηλέφωνο: 00357-22-392610
Τηλεομοιότυπο: 00357-22-392719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mda@cing.ac.cy

 

| Επικοινωνία | Δικαιώματα | Αποδέσμευση | © Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | Design & development by Cytacom Solutions Ltd

Powered by: Cyta  | Follow Cyta  on Twitter