Γίνε Εθελοντής

Για να γίνετε εθελοντές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής και αποστείλετε την στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τηλέφωνο: 00357-22-392610
Τηλεομοιότυπο: 00357-22-392719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mda@cing.ac.cy

 

© Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | Επικοινωνία | Design & development by Emporion Plaza Ltd                                        | Δικαιώματα | Αποδέσμευση |

Powered by: Cyta  | Follow Cyta  on Twitter