Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μυοπαθών αποτελείται από τα ακόλουθα άτομα:

Πρόεδρος: Πάμπος Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος: Πανίκος Βοσκός

Ταμίας: Ελενίτσα Κυριάκου

Γραμματέας: Κούλης Καζαμίας

Μέλη:
Λάκης Γεωργίου
Στέλιος Στυλιανού
Χρίστος Σαμάρας
Σοφία Κακουλλή
Ιωσήφ Ιωάννου

 

 

| Επικοινωνία | Δικαιώματα | Αποδέσμευση | © Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | Design & development by Cytacom Solutions Ltd

Powered by: Cyta  | Follow Cyta  on Twitter