Δικαιώματα

Ολες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, είναι πνευματική ιδιοκτησία του ΣΜΚ και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, δημοσιευθεί ή μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του ΣΜΚ, αν και μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά (download) ένα (1) αντίγραφο των πληροφοριών που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ΣΜΚ για δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση.

 

© Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | Επικοινωνία | Design & development by Emporion Plaza Ltd                                        | Δικαιώματα | Αποδέσμευση |

Powered by: Cyta  | Follow Cyta  on Twitter