Δικαιώματα

Ολες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, είναι πνευματική ιδιοκτησία του ΣΜΚ και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, δημοσιευθεί ή μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του ΣΜΚ, αν και μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά (download) ένα (1) αντίγραφο των πληροφοριών που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ΣΜΚ για δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση.

 

| Επικοινωνία | Δικαιώματα | Αποδέσμευση | © Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | Design & development by Cytacom Solutions Ltd

Powered by: Cyta  | Follow Cyta  on Twitter