Δικαιώματα / Αποδέσμευση

Αποδέσμευση

Σε σχέση με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα (στην συνέχεια «η Ιστοσελίδα») του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου (στη συνέχεια «ΣΜΚ»), συμφωνείτε ότι ο ΣΜΚ παρέχει τη χρήση της Ιστοσελίδας ως έχει και δε προβαίνει σε και αρνείται οποιεσδήποτε αντιπροσωπεύσεις και/ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους όσο αφορά την Ιστοσελίδα και/ή το περιεχόμενο της. Επιπρόσθετα ο ΣΜΚ δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε αντιπροσωπεύσεις και/ή εκπροσωπήσεις και/ή αναπαραστάσεις και/ή απεικονίσεις και/ή δηλώσεις και/ή εγγυήσεις όσο αφορά την ακρίβεια, ακεραιότητα ή τυπογραφικά λάθη. Η οποιαδήποτε ευθύνη του ΣΜΚ η οποία πιθανών να πηγάζει από οποιεσδήποτε τεχνικές ανακρίβειες και/ή τυπογραφικά λάθη εξαιρείται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος.

Ο ΣΜΚ και/ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους και/ή άλλους αντιπροσώπους δε θα είναι υπεύθυνοι κατ’ οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε ζημιά και/ή οικονομική ζημιά προκύπτει στον οποιοδήποτε από την χρήση και/ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα. Το παρόν είναι περιεκτικός περιορισμός ευθύνης και ισχύει για όλες τις ζημιές οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) αποζημιωτικές, άμεσες ή έμμεσες ή ζημιές κατά συνέπεια, απώλεια δεδομένων εισοδήματος ή κέρδους, απώλεια ή ζημιά σε περιουσία και αιτήματα τρίτων.

Παρά τα πιο πάνω αναφερόμενα καμία από τις εξαιρέσεις και περιορισμούς της πρόνοιας έχουν ως πρόθεση να περιορίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα που δύναται να έχει ο οποιοσδήποτε επισκέπτης της Ιστοσελίδας βάση ημεδαπού νόμου ή άλλων νομοθετημένων δικαιωμάτων τα οποία δε μπορούν να εξαιρεθούν ή με κανένα τρόπο να εξαιρέσουν ή να περιορίσουν ευθύνη προς κάποιο για θάνατο ή για τραυματισμό που επέρχεται ως αποτέλεσμα δικής μας αμέλειας ή αυτή των υπαλλήλων μας ή των αντιπροσώπων μας.

Οποιοσδήποτε υπερ-σύνδεσμος (hyperlink) εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα του ΣΜΚ, παρέχεται για την διευκόλυνσης σας και μόνο. Ο ΣΜΚ δεν έχει κανένα έλεγχο σε τέτοιους υπερ-συνδέσμους ή συνδεδεμένες ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Ολες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, είναι πνευματική ιδιοκτησία του ΣΜΚ και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, δημοσιευθεί ή μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του ΣΜΚ, αν και μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά (download) ένα (1) αντίγραφο των πληροφοριών που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ΣΜΚ για δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση.

Ο ΣΜΚ έχει το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας αποδέσμευσης ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα του ΣΜΚ ανά πάσα στιγμή , χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε για την τελευταία αποδέσμευση / πληροφορία.

Δικαιώματα

Ολες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, είναι πνευματική ιδιοκτησία του ΣΜΚ και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, δημοσιευθεί ή μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του ΣΜΚ, αν και μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά (download) ένα (1) αντίγραφο των πληροφοριών που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ΣΜΚ για δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση.

Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου

Επικοινωνία

Νάσια Κίττου
Κοινωνική Λειτουργός Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου

mda@cing.ac.cy

+357 22392610

+357 22392719

  • 7 + 40 =