Ασθένειες Νευρομυικής Σύναψης

Ασθένειες Νευρομυικής Σύναψης

  1. Μυασθένεια Lambert – Eaton (LEMS)
  2. Μυασθένεια Gravis (MG)