Κοινωνική Υπηρεσία Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου

Η  Κοινωνική Υπηρεσία του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική στα μέλη του Συνδέσμου και των οικογενειών τους .  Λειτουργεί από το 2007 και στελεχώνετε από μια Κοινωνική Λειτουργό.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Υποστηρικτική και συναισθηματική στήριξη των μελών και των οικογενειών τους, για αποδοχή και προσαρμογή στα νέα δεδομένα της ζωής τους.
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών, ή/και οικονομικών προβλημάτων των μελών που χρήζουν υποστήριξης.
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ωφελήματα που δικαιούται ο ασθενής σε τοπικό και κρατικό επίπεδο.
 • Πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων στα μέλη για διερεύνηση των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών καθώς και παροχή συμβουλευτικής βοήθειας.
 • Συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την διατήρηση των αιτημάτων των ασθενών.
 • Κινητοποίηση του ασθενή και του περιβάλλοντος του για την αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών του Συνδέσμου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Σε Ομαδικό Επίπεδο

Διοργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε υποομάδες μελών του συνδέσμου με στόχο την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού :

 • Πραγματοποίηση ομαδικών συναντήσεων με τα μέλη του συνδέσμου ανά επαρχία, όπου ενημερώνονται για τις υπηρεσίες του συνδέσμου και τα δικαιώματα τους από το κράτος. Οι συναντήσεις αποσκοπούν και την γνωριμία των μελών μεταξύ τους .
 • Οργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων με τα μέλη και εθελοντές
 • Πραγματοποίηση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και εκδρομών
 • Πραγματοποίηση συλλογικών δράσεων και εκστρατειών ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Κοινοτικό – Κοινωνικό Επίπεδο

 • Συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κρατικούς, ημικρατικούς και κοινοτικούς με στόχο την διατήρηση των αιτημάτων των ασθενών
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού στα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες και τις υπηρεσίες του Συνδέσμου
 • Συντονισμός Εθελοντών και Δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρίες.
 • Συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Θεσμό του TELETHOΝ για την διοργάνωση και εκτέλεση συλλογικών δράσεων.
Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου

Επικοινωνία

Επιφανία Κωνσταντίνου
Κοινωνική Λειτουργός Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου

epifaniac@cing.ac.cy

+357 22392815

+357 97681818

 • 1 + 3 =